WBNBFLOKI
Open
Token in
WBNB
Token out
FLOKI
Amount in (WBNB)
0.245
Amount out (FLOKI)
1005873
Fees (WBNB)
0.00049
Placed at (UTC)
27 Dec 2021, 13:55
Expires at (UTC)
03 Jan 2022, 13:55
Loading...Loading...